Carnival Masks - Svetlana Gadzhieva

Svetlana Gadzhieva

Carnival Masks

14 x 18 ″Oil on paperSold